شست و شو

نکات مهم در شست و شو و نگهداری روسری و شال

/wash

طول عمر شال و روسری با نحوه استفاده و نگهداری شما ارتباط مستقیم داره، پس مراقبشون باشید و خوب ازشون نگهداری کنید 😊