شال جودی

چرا جودی ابوت اینقدر محبوب است؟

/judy

اگر برای شماهم سوال شده است که چرا جودی اینقدر پرطرفدار است این مقاله را بخوانید. جودی ابوت یک کاراکتر منحصر به فرد است؛ شخصیتی عمیق و چندبعدی که جین  وبستر در خلق آن از کوچک ترین جزییات رفتاری و خُلقی هم نگذشته. انگار  سالیان سال است او را می شناسیم و کنارش زندگی می کنیم. چقدر یک جاهایی  دلمان می خواسته مثل او از کنار ناراحتی ها بگذریم، بی پروا بخندیم و بدون  کمترین عذاب، کاری را که دوست داریم انجام دهیم.